ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 107 & Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΤΚ 546 46 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
ΤΗΛ.: 2310 413 500, Φαξ: 2310 413 499
http://www.arteng.gr – e-mail:info@arteng.gr